Startupkurset – Hovedkurs

Startupkurset – Hovedkurs online

Startupkurset – Hovedkurs

Bli en gründer!

Litt om kurset

Startupkurset er en unik mulighet for deg som har planer om å starte egen bedrift. Omkring 10% av den yrkesaktive befolkningen i Norge drømmer om å starte egen virksomhet. Vi vet at få lykkes med den krevende jobben det er å starte en bedrift, og det er i dag få gode tilbud som kan hjelpe deg som grunder å lykkes.

Startupkurset er for deg som ønsker å starte egen virksomhet. Du har kanskje en ide du ønsker å teste og videreutvikle, og dette kurset hjelper deg Steg-for Steg for å lykkes med dette. Det er vår erfaring at alle kan starte sin egen virksomhet, så lenge ønsket og motivasjonen er stor nok.

Startupkurset er et digitalt kurs som er bygget på anerkjent og dokumentert metodikk. Kurset skal stimulere deg til handling slik at du får testet og videreutviklet din forretningside i ditt marked. Ved å gjennomføre kurset vil du gjennomgå en endring fra idestadiet til aktiv handling ut i markedet. Vi vet i dag at transformasjonen fra passivitet til handling er den viktigste endringen en grunder må gjennom for å lykkes.

Startupkurset består hovedsakelig av tre hovedområder:

 • Utvikling av forretningside og forretningsmodell – hva skal du gå til markedet med?
 • Utvikling av deg som grunder – Hvordan sette seg selv i stand til å lykkes som grunder?
 • Kommersialisering av forretningsideen – hvordan skal du selge og din forretningside?

Startupkurset gjennomføres digitalt der vi tar deg steg-for-steg gjennom en prosess for å lykkes som grunder. Innholdet består av videoer, skriftlig innhold, maler og oppgaver. I tillegg gjennomføres det webinarer der du kan møte andre grundere som er i samme situasjon som deg. Startupkurset gir deg oppskriften på hvordan du skal lykkes med ditt etablererprosjekt.

Vedlegg

  Innhold

  Dokumenter

  Her kommer dokumenter

  Reviews

  No Comments

  Give a comment

  s2Member®