Term Archives

 1. Video 2 - Modul 7: Hva er digital markedsføring

  Digital markedsføring handler om å gjøre seg selv/sin bedrfit og sitt prdoukt synlig gjennom digitale medier og løsninger.
 2. Video 2 - Modul 5: Pauser - Bonusvideo

  Det er viktig å ta pauser og sørge for at vi kobler av innimellom.   Oppgave: Hvilke endringer vil du gjøre for å sikre at du tar flere pauser?
 3. Bonusvideo - Modul 4: Brå endringer i kommunikasjon.

  Hvordan brå endringer i kommunikasjon kan påvirke oss!   Oppgave: Hvilke brå kommunikasjonsformer påvirker deg mest?
 4. Video 12 - Modul 4: Kommunikasjon del 2

  Kommunikasjon er essensen i alt vi gjør som gründer. Det handler først og fremst om å bli bevisst sin egen kommunikasjon og hvordan du tolker andres kommunikasjon.
 5. Video 11 - Modul 4: Presentasjonsteknikk

  Hvordan kan du holde en presentasjon og få frem et budskap på best mulig måte?   Oppgave: Hvor komfortabel er du med å holde en presentasjon på et event, skala […]
 6. Video 10 - Modul 4: Etikk og moral

  Når man driver bedrift så vil man alltid komme opp i noen etiske dilemmaer på hva som er riktig og galt å gjøre. Det finnes alltid gråsoner og det er […]
 7. Video 9.1 - Modul 4: Verkøty for å være kreativ

  Hvilke teknikker kan du bruke for å være litt kreativ.   Oppgave: Hva skal du gjøre for å være kreativ? Når skal du planlegge din neste kreative workshop? Hvem skal […]
 8. Video 9 - Modul 4: Kreativitet

  Hvordan trene på å være litt mer kreativ og tenke utenfor boksen.   Oppgave: Når pleier du å være mest kreativ? Hvem kan du koble deg på for å være […]
 9. Video 8 - Modul 4: Syv punkter å ha kontroll på i en salgsprosess

  7 viktige punkter å ha kontroll på i en salgsprosess   Oppgave: Hva er dine svakheter med salg som du må utvikle?
 10. Video 7 - Modul 4: Salgsprosess de 6 stegene

  Repitisjon av de 6 konkrete steg en salgsprosess inneholder   Oppgave: Hva er dine styrker som selger?
s2Member®