Lesson Archives

 1. Bonusvideo 2 - Modul 1: Fokus på endring fra suksess

 2. Bonusvideo 1 - Modul 1: Hvordan jobbe med en oppgave

  Alle oppgaver har en intensjon om å utvikle deg som gründer og din forretningside. Om oppgaven er utydelig så svar på den utifra hvordan du tolker den.
 3. Video 17 - Modul 1: Hvordan vi opplever ulike situasjoner

  Bli mer bevisst i hvordan vi opplever ulike situasjoner og hvordan det påvirker vår handlinger.   Oppgave: Skriv nå ned hva dine umiddelbare tanker er om din bevissthet rundt hvordan […]
 4. Video 16 - Modul 1: Selvledelse Perspektiv

  Handler om å forstå viktigheten av hvordan du kan jobbe med deg selv for å skape nye opplevelser og resultater.   Oppgave:  Hva skal til for at du tar det […]
 5. Video 15 - Modul 1: Selvledelse

  Kort introduksjon til hva selvledelse er. Det handler om hvordan du tar det og ikke hvordan du har det.   Oppgave:  1.) Er du villig til å jobbe med deg […]
 6. Video 14 - Modul 1: Arbeidsrutiner

  Arbeidsrutiner som gjør at du sikrer fremdrift. Kontinuerlig arbeid er bedre enn skippertak.   Oppgave:  1.) Lag gode ukesrutiner og dagsrutiner på når du skal jobbe med din forretningside. 2.) […]
 7. Video 13 - Modul 1: Hvordan planlegge + TIPS og råd

  Noen gode råd og tips til hvordan du bedre kan planlegge.   Oppgave:  1.) Hvilke verktøy bruker du for å holde kontroll på alle dine mål, prosjekter og gjøremål. 2.)  […]
 8. Video 12 - Modul 1: Planlegging

  Hva skal til for at jeg oppnår mine mål?   Oppgave:  Hvordan skal jeg klare å nå mine mål? Hva må jeg gjøre hver dag og hver uke for å […]
 9. Video 11 - Modul 1: Synliggjøring av status i dag

  Hva er statusen i dag? Hvor er du i dag og kva kan du! Hva kan jeg i dag? Hvilken kompetanse og erfraring har jeg i dag?   Oppgave:  1.) […]
 10. Video 10 - Modul 1: Mål + Oppgave mål

  Hvorfor er det å sette seg mål viktig og hvordan kan du enkelt gjøre det.   Oppgave:  1.) Hvilke mål har du med in forretnigside? Hva ønsker du å skape? […]
s2Member®